Hiện nay sản phẩm ArcGIS desktop 9.2 vừa được tung ra thị trường từ cuối năm 2006 với mục tiêu cải thiện chất lượng sản phẩm ngày càng hoàn thiện, phần mềm ArcGIS 9.2 có rất nhiều tiện ích được nâng cao và bổ sung thêm một số tính năng mới. Đặc biệt trong phần cơ sở dữ liệu, hãng ESRI giới thiệu thêm định dạng File Geodatabase, định dạng này không chỉ có khả năng tốt hơn Microsoft Access personal geodatabase mà còn tốt hơn Shapefile khi hiển thị và truy vấn, tuy nhiên, người sử dụng đôi khi vẫn còn nhầm lẫn và lúng túng với các định dạng geodatabase trong việc biên tập và quản lý dữ liệu ArcGIS ở các cấp độ quản lý.

Do đó người dùng cần phân biệt được có ba dạng Geodatase đó là:

  • Personal Geodatabase
  • File Geodatabase
  • ArcSDE Geodatabase

Các định dạng này đều được quản lý và biên tập trong ArcGIS, tuy nhiên chúng khác nhau ở cách thức tổ chức và cơ chế quản lý, personal geodatabase là định dạng chuẩn đầu tiên quản lý trong Microsoft Access file được sử dụng để phân tích  hiển thị dữ liệu tại các máy Desktop với dung lượng giới hạn 2Gb.

File geodatabase được quản lý ở dạng các thư mục chứa file hệ thống, nhằm cải thiện dung lượng, chất lượng truy vấn và hiển thị dữ liệu, hai định dạng này ngoài sự khác nhau như mô tả trên còn có một chút khác biệt trong việc tạo câu lệnh SQL khi người dùng truy vấn dữ liệu trong ArcMap. Tuy nhiên ESRI vẫn duy trì định dạng personal geodatabase nhưng tư vấn người dùng nên sử dụng định dạng File Geodatabase.

Khi quản lý cơ sở dữ liệu ở khối lượng lớn và truy cập đa người dùng trên máy chủ có sử dụng ArcSDE, cơ sở dữ liệu geodatabase được gọi là ArcSDE geodatabase chia làm ba loại, với các cấp độ quản lý khác nhau đó là:

ArcSDE personal geodatabase – sử dụng ArcGIS Desktop như ArcEditor, ArcInfo có cài ArcSDE personal Edition và Microsoft SQL Server Express 2005, hiện nay hai gói sản phẩm này được miễn phí và nằm trong bộ sản phẩm ArcGIS Desktop 9.2. Với cơ sở dữ liệu ArcSDE personal geodatabase, dữ liệu cho phép có 3 người truy cập cùng lúc và chỉ một trong số đó có thể biên tập chỉnh sửa dữ liệu khi kết nối Database Server trong ArcCatalog
ArcSDE workgroup geodatabase – sử dụng ArcGIS Desktop có cài ArcSDE workgroup, ArcSDE workgroup được đi kèm trong bộ ArcGIS Server Workgroup, cơ sở dữ liệu ArcSDE workgroup cho phép có 10 người đồng thời truy cập và biên tập thông qua kết nối Database Server trong ArcCatalog

ArcSDE enterprise geodatabase – sử dụng ArcGIS Desktop có cài ArcSDE enterprise, ArcSDE enterprise được đi kèm trong bộ ArcGIS Server Enterprise. Cơ sở dữ liệu ArcSDE enterprise cho phép nhiều người cũng truy cập và biên tập mà không giới hạn số lượng thông qua kết nối qua database connection trong ArcCatalog

Sau đây là bảng tổng kết so sánh các định dạng geodatabase ở một số đặc điểm chính:

Đặc điểm ArcSDE Geodatabase File Geodatabase Personal Geodatabase
Mô tả Định dạng lưu trữ và quản lý dữ liệu GIS trong cơ sở dữ liệu quan hệ Định dạng được lưu trong thư mục hệ thống file Định dạng chuẩn đầu tiên quản lý trong file Microsoft Access
Số lượng người dùng Đa người dùng, nhiều người đọc và biên tập Một người dùng, nhiều người có thể truy cập và một người biên tập Một người dùng, nhiều người có thể truy cập và một người biên tập
Định dạng lưu trữ
  • Oracle
  • Microsoft SQL Server
  • IBM DB2
  • IBM Informix
Mỗi một nhóm dữ liệu được lưu vào một file riêng biệt. Một file geodatabase là một thư mục chứa các file Tất cả cơ sở dữ liệu lưu trong Microsoft Access file có đuôi mở rộng .mdb
Giới hạn dung lượng Rất lớn, phụ thuộc vào DBMS Có thể lên đến TB Tối đa 2G
Hỗ trợ Versioning Không Không

Bảng so sánh các loại ArcSDE geodatabase:

Đặc điểm Personal Workgroup Enterprise
Cơ sở dữ liệu được nằm trong SQL Server Express SQL Server Express Bất cứ  Workgroup, Standard, Developer hoặc Enterprise của SQL Server, Oracle, DB2, or Informix
Kết nối đến database connection Trực tiếp Trực tiếp Trực tiếp hoặc hoặc qua ArcSDE application server
Số lượng người truy cập tối đa cùng lúc vào database server 3 10 Không giới hạn
Số lượng người biên tập geodatabase tối đa cùng lúc 1 10 Không giới hạn
Dung lượng tối đa cho một CSDL 4GB 4GB Chỉ bị giới hạn bởi hệ điều hành và DBMS
Quản trị cơ sở dữ liệu ArcSDE database server connection trong ArcCatalog ArcSDE database server connection trong ArcCatalog Database connection trong ArcCatalog,  ArcSDE Administration Commands;  và một số thao tác trong DBMS

Thông tin và bảng phân loại trên sẽ giúp người dùng có thể phân biệt rõ ràng các định dạng geodatabase trong ArcGIS cũng các định dạng trong ArcSDE geoatabase trong quản lý dữ liệu ở cấp độ cao hơn, đồng thời người dùng có thể nắm được yêu cầu tối thiểu cho gói sản phẩm phần mềm tương ứng, phù hợp để quản lý và biên tập các định dạng CSDL này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com