Hiện nay, cấp nước và vệ sinh môi trường ở nông thôn Việt Nam đang là vấn đề hết sức cấp thiết và dành được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ, các tổ chức, các nhà tài trợ nhằm đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân. WESMapper – Hệ thống quản lý giám sát quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam là một công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý giám sát. Đây là một kênh thông tin giúp cho các cấp chính quyền có thể dễ dàng quản lý và giám sát công việc một cách thuận tiện nhất. Phần mềm WESMapper là một công cụ hữu ích giúp cho công tác thu thập thông tin về dữ liệu, tránh chồng chéo, tạo các báo cáo và chia sẻ thông tin ở các cấp quản lý là trung ương, tỉnh, huyện, xã.

WESMapper – Hệ thống quản lý giám sát quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam là một công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý giám sát. Đây là một kênh thông tin giúp cho các cấp chính quyền có thể dễ dàng quản lý và giám sát công việc một cách thuận tiện nhất. Phần mềm WESMapper là một công cụ hữu ích giúp cho công tác thu thập thông tin về dữ liệu, tránh chồng chéo, tạo các báo cáo và chia sẻ thông tin ở các cấp quản lý là trung ương, tỉnh, huyện, xã.

WESMapper được phát triển với giao diện thân thiện, hỗ trợ đa ngôn ngữ, phù hợp với quy mô của từng địa phương, các tổ chức quản lý, thậm chí có thể sử dụng được ở nhiều nước trên thế giới. Với phiên bản đầu tiên đã được đóng góp và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2006, WESMapper hiện đã và đang được sử dụng thử nghiệm tại UNICEF Việt Nam, Trung tâm nước sạch TW, và 17 tỉnh thành trên cả nước. Phần mềm sẽ chính thức đưa vào sử dụng trên toàn quốc vào năm 2007.

Tính năng của WESMapper:

  1. Công cụ quản lý bộ chỉ số:

Bộ chỉ số vừa là phương tiện vừa là tiêu chí và thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác quản lý. Hiện bộ chỉ số của WESMapper được quản lý ở cấp trung ương, và thống nhất sử dụng ở tất cả các cấp. Bộ chỉ số này liên quan đến các lĩnh vực: cấp nước, vệ sinh, môi trường, trường học, trạm y tế, các chỉ số đầu tư và các chỉ số bền vững…

  1. Công cụ quản lý dữ liệu:

Trong công tác quản lý và giám sát thuộc lĩnh vực cấp nước, vệ sinh môi trường việc thu thập, xử lý và lưu giữ dữ liệu được tổ chức thành một quy trình đảm bảo xuyên suốt và thống nhất từ cấp xã, huyện, tỉnh đến cấp trung ương. Dữ liệu thô được thu thập và xử lý ở các cấp xã, huyện, rồi được gửi lên cấp tỉnh. Tại cấp tỉnh, dữ liệu được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu WESMapper, sau đó được truyền (gửi) lên cấp trung ương, tại đây công tác giám sát sẽ được thực hiện cho tất cả các địa phương. Ngược lại, từ cấp trung ương có thể cập nhật được dữ liệu và gửi trở lại cấp tỉnh. Như vậy dữ liệu được quản lý một cách thống nhất giữa các địa phương và cấp trung ương.

  1. Công cụ tạo báo cáo/bản đồ đánh giá:

Một điểm mạnh của WESMapper là khả năng tạo các loại báo cáo và bản đồ đánh giá. Các báo cáo là kết quả tính toán từ các chỉ số, được thiết lập bởi người sử dụng. Sự đúng đắn của báo cáo phụ thuộc vào sự đúng đắn của bộ chỉ số.

Các bản đồ thể hiện các kết quả đánh giá, nó thể hiện bằng các màu sắc, độ lớn của các biểu đồ trực tiếp lên bản đồ. Chính vì vậy khi nhìn vào bản đồ ta có thể thấy được tổng quan tình hình triển khai cũng như thực hiện ở các tỉnh thành trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com