Mobile GIS là phần mở rộng của hệ thông tin địa lý (GIS), giúp cho các ứng dụng GIS hoạt động trên thực địa thay vì hoạt động trong phòng. Mobile GIS cho phép người sử dụng ở bên ngoài thực địa thu thập, lưu trữ, cập nhật, thao tác, phân tích, và hiển thị các thông tin địa lý. Mobile GIS tích hợp một hoặc nhiều các công nghệ sau: Các thiết bị MobileHệ thống định vị toàn cầu (GPS)Công nghệ truyền thông không dây cho truy cập GIS InternetTheo cách truyền thống việc tiếp cận và sửa dữ liệu thu thập ngoài hiện trường luôn mất nhiều thời gian và dễ gây lỗi. Các dữ liệu thực địa được biểu diễn qua sơ đồ và các dấu hiệu trên bản đồ giấy sau đó được chuyển về văn phòng để giải đoán và nhập dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu GIS. Phương pháp này cho thấy dữ liệu GIS không được thường xuyên cập nhật mới hoặc chính xác.

Sự phát triển của ESRI trong lĩnh vực Mobile GIS cho phép lưu giữ các thông tin thực địa dưới dạng bản đồ số trên máy tính cầm tay, các máy tính lưu động dễ dàng tiếp cận các thông tin địa lý ngay trên thực địa. Người sử dụng có thể đưa các thông tin thời gian thực tới cơ sở dữ liệu của họ, các ứng dụng, tăng tốc độ phân tích, hiển thị, và đưa ra quyết định bằng việc cập nhật mới nhất, dữ liệu không gian chính xác hơn. Lính cứu hoả, nhân viên cảnh sát, kỹ sư, công nhân và nhiều đối tượng khác sử dụng mobile GIS để hoàn thành các công việc chẳng hạn như:

  • Thành lập bản đồ  – Tạo lập, sửa chữa, và bản đồ hoá bằng công nghệ GIS ngay trên thực địa
  • Thống kê – Tạo lập và duy trì bảng thống kê của vị trí các địa vật và thông tin thuộc tính của nó.
  • Duy trì – Cập nhật vị trí địa vật, điều kiện và duy trì dưới dạng bảng kê
  • Kiểm tra – Lưu giữ các bản ghi dạng số và vị trí của địa vật theo dạng số hay mẫu phiếu.
  • Thành lập báo cáo – lưu trữ dưới dạng text về vị trí, và các tình huống của các hoạt động hay sự kiện cho các nhiệm vụ hoặc thành lập báo cáo.
  • Phân tích GIS và đưa ra quyết định – Tiến hành đo đạc, tạo vùng đệm, xử lý dữ liệu, và các phân tích GIS khác ngay trên thực địa.

ArcPad

ArcPad được thiết kế để thao tác ngoài thực địa, đòi hỏi phải dẽ dàng sử dụng các công cụ địa lý khi chạy trên những máy tính di động, chẳng hạn như Pocket PCs, Laptops và Tablet PCs. ArcPad giúp người sử dụng trên thực địa thành lập bản đồ, GIS, GPS và những dữ liệu thu thập được hoàn thiện hơn. Các ứng dụng ArcPad có thể được tạo lập trên ArcPad Application Builder, một nền phát triển cho mobile GIS.

Hệ thống Mobile ArcGIS Desktop

Với việc sử dụng Tablet PCs và Laptop, ArcGIS có thể được sử dụng ngay trên thực địa thay vì trong phòng. Mobile ArcGIS Desktop systems (ArcReader, ArcView, ArcEditor, and ArcInfo) hỗ trợ các ứng dụng mobile GIS với các công cụ địa lý ở mức độ cao chẳng hạn như phân tích mạng lưới, quy trình xử lý và hiệu chỉnh geodatabase.

ArcGIS Engine là sản phẩm phát triển cho việc tạo lập các ứng dụng GIS desktop thông dụng, và được khai thác ngay trên máy tính di động. Các ứng dụng thông dụng được tạo lập với ArcGIS Engine có thể được sử dụng trên Tablet PCs và Laptop nhằm mang đến các chức năng cần thiết giúp cho nhiều loại đối tượng sử dụng

ArcWeb Services, ArcIMS, và ArcGIS Server làm phong phú các ứng dụng mobile GIS  qua sự phân cấp các dữ liệu GIS và những khả năng tới các thiết bị mobile với kết nối không dây liên tục hoặc không liên tục.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com