Theo Redlands, California – ESRI, hãng đứng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã công bố rằng ArcGIS Data Interoperability đã được phát hành ngày hôm nay. Phiên bản mới này tích hợp hoàn toàn với gia đình sản phẩm ArcGIS và có thể sử dụng trực tiếp từ các phần mềm ArcGIS 9.1 Desktop như ArcView, ArcEditor và ArcInfo. Kim Avery, Giám đốc sản phẩm của hãng ESRI nói: “Sự tích hợp hoàn toàn giữa ArcGIS Data Interoperability và bộ khung của ArcGIS làm cho người dùng dễ đánh giá hơn và cho phép sử dụng bản mở rộng này cùng với những phần mềm ArcGIS Desktop sẵn có của họ”

ArcGIS Data Interoperability làm giảm thiểu những cản trở trong việc chia sẻ dữ liệu bằng cách cho phép đọc trực tiếp các định dạng dữ liệu khác nhau, chuyển định dạng dữ liệu. Nó cho phép các chuyên gia GIS có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu GIS chuẩn nào trong môi trường làm việc của ArcGIS Desktop mà không cần phải quan tâm tới định dạng của dữ liệu. Người dùng có thể dùng những công cụ sẵn có trong ArcGIS Desktop để đọc trực tiếp, hiển thị và phân tích những dữ liệu này.

Những đặc trưng của ArcGIS 9.1 Data Interoperability

  • Đọc trực tiếp: đọc trực tiếp hơn 70 dạng dữ liệu và xuất ra hơn 50 dạng dữ liệu không gian
  • Chuyển định dạng dữ liệu: thực hiện chuyển đổi tự động giữa định dạng nguồn và đích
  • Biến đổi dữ liệu: sử dụng các ứng dụng Workbench để thao tác và dịch những định dạng mặc định sang những định dạng sử dụng
  • Tích hợp hoàn toàn với họ phần mềm ArcGIS: tích hợp đầy đủ với môi trường xử lý địa lý của ArcGIS trong đó bao gồm ModelBuilder

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com