Năm 2001: Các cuộc gặp gỡ ban đầu giữa Việt nam và Công ty Watertech– 2002: Dự án thành lập Công ty VidaGIS được Sứ quán Đan mạch chính thức đồng ý hỗ trợ- 2/2003: Thành phố Hà Nội đồng ý trao Quyết định đầu tư cho Công ty VidaGIS- 2/2003: Công ty bắt đầu họat động, trụ sở ban đầu tại NXB Bản đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội- 4/2003: Chỉ định các vị trí Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

– 4/2003: Tiến hành họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất

– 5/2003: Công ty thành lập trụ sở mới tại số 5 Láng Hạ, Hà Nội

– 5/2003: Chính thức ra mắt website và logo của Công ty

– Trở thành một trong các nhà phân phối phần mềm của ESRI tại Việt Nam

– Là thành viên của Hội cấp thoát nước Việt Nam

– Là thành viên của Hội trắc địa bản đồ

– 5/2008: Chuyển trụ sở Công ty về 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com