Năm 2001: Các cuộc gặp gỡ ban đầu giữa Việt nam và Công ty Watertech- 2002: Dự án thành lập Công ty VidaGIS được Sứ quán Đan mạch chính thức đồng ý hỗ trợ- 2/2003: Thành phố Hà Nội đồng ý trao Quyết định đầu tư cho Công ty VidaGIS- 2/2003: Công ty bắt đầu họat động, trụ sở ban đầu tại NXB Bản đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội- 4/2003: Chỉ định các vị trí Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

– 4/2003: Tiến hành họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất

– 5/2003: Công ty thành lập trụ sở mới tại số 5 Láng Hạ, Hà Nội

– 5/2003: Chính thức ra mắt website và logo của Công ty

– Trở thành một trong các nhà phân phối phần mềm của ESRI tại Việt Nam

– Là thành viên của Hội cấp thoát nước Việt Nam

– Là thành viên của Hội trắc địa bản đồ

– 5/2008: Chuyển trụ sở Công ty về 98 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội