Quản lý sức khỏe cộng đồng cần nhiều thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các dịch bệnh thường gặp, cơ sở vật chất hiện có để không chỉ đưa ra những quyết định trong việc tạo hạ tầng cơ sở hay đưa ra những hành động tức thì nhằm xử lý các tình huống …Những quyết định này cần được đưa ra dựa trên việc quan sát dữ liệu hiện có cũng như các dữ liệu liên quan đến y tế cộng đồng trên toàn quốc và toàn bộ dữ liệu dân số, và do đó sẽ cực kỳ khó khăn để hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Các dữ liệu này cần được thể hiện theo một cách thức nhất định đối với thông tin không gian và thời gian. Sự thay đổi không gian trong dữ liệu y tế được biết đến và nghiên cứu là một lĩnh vực căn bản của quá trình nghiên cứu bệnh dịch. Hầu hết các dữ liệu về bệnh dịch đều thể hiện thời gian và địa điểm cụ thể. Ứng dụng GIS đem đến hiệu quả trong lĩnh vực y tế cộng đồng.

Các phân tích không gian tiên tiến gồm việc kết hợp các lớp dữ liệu khác nhau. Ví dụ: cán bộ y tế muốn quan tâm đến việc đánh giá số lượng trẻ nhỏ trong một nhóm tuổi nhất đinh có thể bị bệnh sốt rét. Dữ liệu khí hậu và địa hình có thể được sử dụng nhằm xác định khu vực muỗi gây bệnh sốt rét. Khu vực này có thể không theo các ranh giới hành chính.

Tóm lại, với các số liệu thống kê và hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho phép người sử dụng phân tích hiệu quả thông tin về y tế mà không quá tốn kém hay không thể thực hiện được như trước đây. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là công nghệ mới giúp tạo dữ liệu cho việc phân tích cả ở không gian và thời gian.

Một vài câu hỏi điển hình có thể được giải đáp thông qua việc ứng dụng GIS như sau:

 • Chúng ta có thể xác định vị trí một loại bệnh dịch thường gặp được không?
 • Chúng ta có thể đưa ra những bằng chứng về các nhân tố gây ra dịch bệnh không?
 • Nơi cung cấp các thông tin cho nhân viên và cơ sở hạ tầng ở đâu?
 • Địa chỉ của Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu ở đâu?
 • Nguồn nước ở đâu liên quan đến bệnh dịch thường gặp?
 • Ở đâu có tỷ lệ trẻ tử vong cao?
 • Ở đâu có tỉ lệ sinh cao?

Thành phần trong giải pháp GIS cho dự án:

 • ArcSDE
 • ArcGIS Engine
 • AtlasServer
 • Bản đồ nền
 • GPS và GSM/GPRS

Các công việc thực hiện trong dự án:

 • Phân tích thiết kế hệ thống phần cứng phần mềm và thiết bị ngoại vi
 • Phân tích xây dựng CSDL riêng cho hệ thống
 • Thành lập bản đồ nền
 • Thành lập bản đồ chuyên đề
 • Xây dựng hệ thống phần mềm trên desktop
 • Xây dựng hệ thống phần mềm trên Internet
 • GPS survey
 • GIS training
 • GPS training

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com