Các công ty thoát nước quản lý một khối lượng tài sản khổng lồ bao gồm các đường ống nước thải dưới lòng đất, các thiết bị như bơm, van, các hồ chứa, hồ xử lý… Việc quản lý tài sản, vận hành và bảo dưỡng thiết bị sẽ rất khó khăn nếu thiếu công cụ hỗ trợ quản lý và vận hành. Đặc biệt là vấn đề lưu giữ các thông tin chính xác, cập nhật về vị trí và hiện trạng của hệ thống đường ống, hố ga… sẽ đảm bảo cho một quy hoạch tốt và thống nhất giữa hệ thống nước thải với các hệ thống giao thông, cấp nước sạch, thông tin liên lạc và điện lực. Các mối lợi của giải pháp phần mềm GIS: Định vị chính xác được tất cả tài sản của hệ thống như đường ống, bơm, hố ga…Quản lý và lưu trữ tòan bộ thông tin về vận hành bảo dưỡng của hệ thống.

 • Dễ dàng lên được kế hoạch về nhân lực, vật lực và chi phí
 • Là cơ sở để phát triển lên hệ thống quản lý khách hàng
 • Dễ dàng xây dựng bản vẽ quy hoạch
 • Phục vụ khách hàng tốt hơn
 • Môi trường tốt hơn

Các thành phần của giải pháp:

 • Thiết kế và xây dựng hệ thống phần cứng công nghệ thông tin
 • Convert các bản thiết kế đường ống từ AutoCAD sang GIS
 • Xây dựng hệ thống bản đồ nền
 • GPS survey và cập nhật thông tin tài sản
 • Tích hợp quy trình quản lý tài sản
 • Tích hợp quy trình bảo dưỡng và vận hành
 • Đào tạo về GIS, GPS, quản lý tài sản

Các module của hệ thống phần mềm GIS sử dụng trong giải pháp:

 • Base map management (BM)
 • Data Acquisition & Integration (DA)
 • Data sharing (DS)
 • Customer management (CM)
 • Operation and Maintnance (OM)
 • Waste water network registration and management (WR)
 • Analyst and Report (AR)
 • Adminitration (AD)
Cấp nước đô thị được quản lý bằng phần mềm GIS

Phần mềm GIS ủa lý cấp nước đô thị

Giải pháp đã được triển khai thành công tại Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh và Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Cần Thơ với sự đầu tư của dự án GTZ cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia quản lý thoát nước của GFA Đức. Dự án thực hiện từ 2007-2008.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com