SchoolGIS là hệ thống quản lý nguồn lực, cơ sở vật chất mạng lưới trường học được xây dựng dựa trên nền GIS (Hệ thống thông tin địa lý) phục vụ công tác quy hoạch và quản lý của ngành giáo dục. SchoolGIS giúp cán bộ quản lý giáo dục có cái nhìn tổng quan về sự phân bổ nguồn lực, cơ sở vật chất cũng như nhu cầu của các trường học trên nền CSDL không gian và thời gian, từ đó cho phép người quản lý hoạch định kế hoạch phát triển, đầu tư mạng lưới trường học theo nhiều tiêu chí:

 • Về nhu cầu ngành nghề
 • Về khả năng đào tạo của trường
 • Về nhu cầu nhân lực
 • Về nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất
 • Về vị trí xây dựng trường mới
 • Về nhu cầu đào tạo học sinh.

Với công nghệ GIS mạnh mẽ, SchoolGis cho phép người sử dụng quản lý, tìm kiếm, hiển thị, in ấn, tạo báo cáo…và rất nhiều thông tin của một trường học như: số lớp, số giáo viên, học sinh khá giỏi… Đặc biệt SchoolGIS có thể kế thừa CSDL EMIS, cho phép nhập trực tiếp rất nhiều số liệu từ EMIS để quản lý và phân tích trên SchoolGIS. Ngoài ra SchoolGIS cũng tự động nhập số liệu GPS, số liệu bảng biểu thống kê báo cáo cấp trường vào CSDL chính của ShoolGIS.

Với giải pháp này chúng tôi có thể tích hợp thêm các thành phần:

 • Bus route management
 • Student locator by GPS

SchoolGIS đã được triển khai thí điểm thành công tại thành phố Hải phòng:

+ Việc đo đạc GPS gần 1000 trường học của Hải phòng
+ Thông tin chi tiết của từng trường học (từ CSDL EMIS)
+ Bản đồ nền tỷ lệ 1/10.000 với các lớp thông tin bản đồ như: đường phố, trường học và các thông tin  liên quan, sông, hồ chính, ranh giới hành chính đến cấp xã…

Các chức năng chính của SchoolGIS

 • Thêm mới, xóa sửa thông tin một trường học trên bản đồ
 • Cập nhật vị trí trường học bằng máy GPS
 • Cập nhật dữ liệu từng năm học cho từng trường học
 • Cập nhật dữ liệu hàng năm từ các tài liệu báo cáo trên Excel
 • Hiển thị, tìm kiếm thông tin chi tiết từng trường học theo vùng địa lý hay loại trường
 • Tìm đường đi ngắn nhất giữa các trường học hay từ một điểm đến 1 trường học,…
 • Tạo biểu đồ, bản đồ chuyên đề theo thông tin về số học sinh, số giáo viên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và lưu ban…
 • In ấn bản đồ theo tỷ lệ
 • Hệ thống báo cáo thống kế số lượng trường, số lượng học sinh, giáo viên theo từng cấp trường, từng địa bàn trực thuộc
 • Kết xuất báo cáo ra các dạng file như *.PDF, *.doc, *.Excel…

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com