Giải pháp công nghệ này đã được xây dựng với sự hợp tác giữa các công ty VidaGIS và công ty Watertech Đan mạch nhằm mang lại một công cụ trực quan đơn giản để quản lý và thể hiện chất lượng nước ngầm với nhiều thông số và cách thể hiện khác nhau trên nền bản đồ.       

Giải pháp giúp cho việc giải thích nồng độ các chất hóa học trong nước ngầm dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bản đồ với các biểu tượng động WaterWheel map (WaterWheel map). WaterWheel map này tạo ra một cái nhìn tổng quan ngay cả khi đang tìm kiếm nguồn nước ngầm chất lượng tốt hay đang nghiên cứu vùng nước ngầm sạch bị ô nhiểm bởi một vài nhân tố.
Các WaterWheel map thể hiện các mối quan hệ giữa khu vực nước nhiễm chất hóa học với địa chất, địa chất thủy văn, đất sử dụng và các nguồn gây ô nhiễm.

WaterWheel map không những tính toán các thông số kết quả của các phân tích chất hóa học trong phòng thí nghiệm này mà còn thêm vào đó các thông tin về số giếng, ngày lấy mẫu…. và biểu diễn nó trên nền của WaterWheel map.

WaterWheel là gì?

WaterWheel là một biểu tượng (symbol) mới, hiển thị trên bản đồ dữ liệu về nước ngầm có được từ phân tích mẫu nước. Mỗi WaterWheel đại diện cho một mẫu nước.

WaterWheel symbol bao gồm các dữ liệu cơ bản, các thông số được đo lường và những dữ liệu đã được chuyển đổi. Trong ngắn hạn, mỗi wheel bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để trình diễn khu vực nước ngầm nhiễm chất hóa học.

Phần mềm giải pháp Waterwheel

WaterWheel quản lý chất lượng nước ngầm

Hiện nay biểu tượng WaterWheel là tiên tiến nhất, không có một biểu tượng nào cung cấp đầy đủ các nhìn tổng quan và trình diễn về nước nhiễm chất hóa học như WaterWheel

Giải pháp đã được triển khai tại thành phố Aarhus Amt, phòng quản lý môi trường nước.

Thành phần trong giải pháp GIS cho dự án:

  • ArcSDE
  • ArcGIS Engine

Các công việc thực hiện trong dự án:

  • Phân tích cấu trúc CSDL nước ngầm hiện có của thành phố Aarhus
  • Phân tích quy trình quản lý
  • Xây dựng CSDL riêng cho hệ thống
  • Xây dựng WaterWheel
  • Thành lập bản đồ nền
  • Thành lập bản đồ chuyên đề
  • Xây dựng hệ thống phần mềm trên desktop

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com