Là nhà phân phối sản phẩm của Viện nghiên cứu hệ thống môi trường (ESRI) của Mỹ, VidaGIS sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm phần mềm GIS tốt nhất, nhanh nhất dựa trên uy tín cũng như kinh nghiệm. Chúng tôi thường hỗ trợ và phát triển các ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng cũng như tư vấn cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất thông qua các dịch vụ tư vấn, các dịch vụ sau bán hàng. Là doanh nghiệp đầu tiên có chứng chỉ ESRI Instructor chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đào tạo liên quan đến sản phẩm phần mềm của ESRI. Để biết thêm thông tin liên quan đến các sản phẩm phần mềm của ESRI, bạn có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại: (84 4) 37558210 hoặc gửi thư theo địa chỉ: info@vidagis.com

Các phần mềm GIS ESRI

Các phần mềm GIS ESRI

Các sản phẩm phần mềm  GIS ESRI chính

Desktop GIS:

            + ArcGIS Spatial Analyst
+ ArcGIS 3D Analyst
+ ArcGIS Network Analyst
+ ArcGIS Schematics
+ ArcGIS Geostatistical Analyst
+ ArcGIS Publisher
+ ArcGIS Survey Analyst
+ ArcGIS Tracking Analyst
+ ArcGIS Data Interoperability
+ Maplex for ArcGIS
+ ArcScan for ArcGIS

Server GIS: ArcGIS Server (ArcIMSArcSDE…)

Các sản phẩm khác:

Trong đó:

  • Những phần mềm ArcGIS Desktop cho phép tạo, phân tích, vẽ bản đồ, quản lý, chia sẻ và xuất bản thông tin địa lý;
  • Những module mở rộng của ArcGIS như Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst…
  • ArcSDE là phần mềm cho máy chủ cho phép nhiều người dùng truy cập vào hệ cơ sở dữ liệu không gian địa lý được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS);
  • ArcIMS là giải pháp cung cấp những bản đồ động, dữ liệu GIS và dịch vụ qua Web;
  • MapObject, ArcEngine, ArcGIS Server là những công cụ để phát triển các ứng dụng GIS.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com