Bạn muốn công bố bản đồ quy hoạch của dự án bất động sản trên Internet? Bạn muốn xây dựng một sàn giao dịch bất động sản với các bản đồ bất động sản chi tiết cùng các chức năng hỗ trợ người mua người bán gặp nhau? Bạn muốn công bố bộ bản đồ hành chính, du lịch, tài nguyên khoáng sản … lên Internet? Bạn muốn công bố bộ bản đồ dịch bệnh … lên Internet? Bạn muốn đưa thông tin hệ thống bán lẻ của bạn lên Internet hay Google Earth? Hay bạn chỉ muốn đơn giản convert bản đồ của bạn ra file PDF có tọa độ rồi đặt lên website của bạn? Chúng tôi có thể giúp bạn làm tất cả những việc trên mà bạn không cần tuyển dụng nhân viên biết về bản đồ hay GIS qua giải pháp Internet GIS, và đặc biệt là với chi phí phù hợp với nhu cầu của bạn.

Giải pháp Internet GIS của chúng tôi bao gồm:

  • MapServer và SQL 2008 spatial/ PostGIS
  • ArcIMS và ArcSDE/SQL 2008 spatial/ PostGIS
  • Google Earth
  • Map export to PDF file với tọa độ
  • Map export to Google Earth
  • Thiết kế Atlas điện tử trên Internet với AtlasServer
  • Chuyển đổi VN2000 – UTM WGS84
  • Chuyển đổi CAD sang GIS

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.