Một vấn đề lớn thường gặp trong khi triển khai các dự án CSDL GIS cho cấp tỉnh thành phố là việc bảo dưỡng, nâng cấp, phát triển hệ thống sau khi nhà cung cấp giải pháp đã hoàn thiện công việc. Phần lớn khách hàng phát hiện ra rất khó khăn để tiếp nhận hệ thống từ nhà cung cấp do độ phức tạp của hệ thống. Chính vì vậy công ty VidaGIS xây dựng giải pháp quản lý đô thị nhằm cùng với khách hàng có thể xây dựng được một cơ sở hạ tầng thích hợp với nhu cầu. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng làm việc với khách hàng để thiết kế được một hệ thống đơn giản hiệu quả và dễ dàng phát triển sau này.Chuyên gia của chúng tôi chính là của khách hàng! Kết quả của giải pháp giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và giúp khách hàng làm việc tốt hơn.


Chính vì vậy công ty VidaGIS xây dựng giải pháp này nhằm cùng với khách hàng có thể xây dựng được một cơ sở hạ tầng thích hợp với nhu cầu. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng làm việc với khách hàng để thiết kế được một hệ thống đơn giản hiệu quả và dễ dàng phát triển sau này.Một vấn đề lớn thường gặp trong khi triển khai các dự án CSDL GIS cho cấp tỉnh thành phố là việc bảo dưỡng, nâng cấp, phát triển hệ thống sau khi nhà cung cấp giải pháp đã hoàn thiện công việc. Phần lớn khách hàng phát hiện ra rất khó khăn để tiếp nhận hệ thống từ nhà cung cấp do độ phức tạp của hệ thống.

Giải pháp city GIS của chúng tôi bao gồm:

 • Tích hợp hệ thống GIS hiện tại (nếu có)
 • Thiết kế CSDL Geodatabase
 • Xây dựng hệ thống ứng dụng Enterprise Intranet GIS
 • Xây dựng các công cụ ứng dụng chuyên biệt
 • Xây dựng hệ thống Internet GIS
 • Nắn chuyển, giải đoán, số hóa ảnh viễn thám
 • Chuyển đổi VN2000 – UTM WGS84
 • Chuyển đổi CAD sang GIS
 • GPS survey
 • Đào tạo GIS cơ bản và nâng cao
 • Đào tạo quản trị CSDL GIS với công nghệ mới
 • Đào tạo GPS

Bạn có thể tham khảo thêm các giải pháp có liên quan:

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.