Việc xây dựng trước một bộ các bản đồ nguy cơ sóng thần có thể trở thành một nhân tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại gây ra do sóng thần. Đặc biệt đối với một nước có bờ biển dài như Việt Nam. Trong dự án xây dựng bộ bản đồ các kịch bản sóng thần này các nhà khoa học ở Viện khoa học Khí tượng và Thủy văn- IMHEN đã sử dụng mô hình trị số hiện đại để tính toán sự lan truyền của sóng thần trên Biển Đông với mục đích phục vụ công tác dự báo và xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần cho các vùng biển Việt Nam. Và với giải pháp GIS từ phía công ty VidaGIS, các chuyên gia GIS và các nhà khoa học của Viện đã xây dựng thành công hệ thống cho phép quản lý hệ thống bản đồ nền cùng với rất nhiều kịch bản sóng thần có thể xảy ra.

Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn vị trí tâm chấn của động đất, cường độ… để xem mức độ ảnh hưởng của sóng thần đối với bờ biển Việt nam. Và để mang tính trực quan hơn, hệ thống cho phép xuất các kịch bản ra dạng ảnh động hay một đọan phim ngắn.

Giải pháp đã được triển khai tại Viện khoa học Khí tượng và Thủy văn IMH – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần trong giải pháp GIS cho dự án:

  • Hệ thống bản đồ nền GIS
  • Các mô hình động lực
  • ArcGIS Engine
  • AtlasServer
Quản lý kịch bản sóng thần bằng công nghệ GIS

Giải pháp GIS của VidaGIS- Hệ thống quản lý kịch bản sóng thần


Các công việc thực hiện trong dự án:

  • Xây dựng tính toán các mô hình lan truyền sóng thần trên biển Đông
  • Thành lập bản đồ nền
  • Thành lập bản đồ chuyên đề
  • Xây dựng hệ thống phần mềm trên desktop
  • Xây dựng công cụ xem kịch bản trên Internet

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com