Công việc quản lý các giấy tờ xin cấp phép sử dụng tài nguyên nước phải qua nhiều công đoạn với phạm vi rất rộng bao gồm toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước. Hiện nay tại Việt nam tồn tại ba loại giấy phép sử dụng tài nguyên nước: Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất, Giấy phép xả nước thải. Việc phân cấp quản lý các giấy phép trên được phân làm hai cấp Sở TN&MT và Bộ TN&MT. Việc tin học hóa các thủ tục xin cấp phép là rất cần thiết, phải đáp ứng nhanh chóng và dễ dàng các quy trình quản lý giấy cấp phép. Cần thiết phải có một hệ thống quản lý cấp giấy phép tập trung trên môi trường Internet để có thể liên kết giữa Bộ TNMT và các tỉnh thành liên quan.

Làm thế nào để chúng tôi có thể hiểu được toàn bộ phương thức quản lý phức tạp của việc cấp phép tài nguyên nước? Để xây dựng được giải pháp, các chuyên gia GIS của VidaGIS đã làm việc rất nhiều cùng với các chuyên gia quốc tế và trong nước về thể chế, cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước để có thể đưa được toàn bộ ý tưởng quản lý về cấp phép lên nền tảng Internet GIS:

  • Quản lý đơn đề nghị
  • Quản lý giấy phép
  • Quản lý đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép
  • Quản lý quyết định gia hạn, điều chỉnh giấy phép
  • Các chức năng bản đồ
  • Chức năng lập báo cáo theo yêu cầu
  • Chức năng tìm kiếm
  • Chức năng quản lý các tổ chức & cá nhân xin cấp phép
  • Chức năng quản lý biểu mẫu
  • Các chức năng quản trị hệ thống (quản trị người dùng, phân quyền)
Bộ TN&MT- Hệ thống cấp phép tài nguyên nước thông minh

Hệ thống cấp phép sử dụng tài nguyên nước của Bộ TN&MT

Hệ thống đã được phát triển thành công với sự giúp đỡ của các chuyên gia DHI – Đan mạch và các chuyên gia trong nước trong khuôn khổ dự án Thực thi tài nguyên nước do DANIDA tài trợ.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com