VidaGIS cung cấp hệ thống cấp nước và giảm thất thoát

VidaGIS cung cấp hệ thống cấp nước và giảm thất thoát

Với công ty cấp nước, việc giảm thất thoát (NRW) là một vấn đề trọng yếu, nhất là đối với khu vực các nước đang phát triển đang có hệ số thất thoát cao. Hàng triệu USD có thể tiết kiệm nếu có thể giảm tỷ lệ thất thoát vài phần trăm.Giải pháp NRW reduction của VidaGIS và đối tác DanWater Đan mạch cho phép công ty cấp nước nâng cấp khả năng quản lý đường ống, liên hệ được thông tin từ CSDL khách hàng và hóa đơn với CSDL GIS, cũng như liên kết với các hệ thống tính toán thủy lực và SCADA. Để quản trị được toàn bộ thông tin, đưa ra giải pháp và kế hoạch, theo dõi và mô hình hóa công việc giảm thất thoát, các chuyên gia Đan mạch đã sử dụng hệ thống WDMS do VidaGIS phát triển chuyên biệt cho công việc giảm thất thoát.

Hệ thống WDMS của chúng tôi là một hệ thống mở, cho phép liên kết với các hệ thống khác sẳn có của công ty cấp nước như hệ thống quản lý khách hàng, hệ thống hóa đơn, hệ thống SCADA…chuyên gia của VidaGIS và DanWater có thể phân tích và kết nối các CSDL với nhau một cách dễ dàng.

Các thành phần của giải pháp:

 • Quản lý đường ống
 • Quản lý khách hàng và hóa đơn
 • Convert CAD to GIS
 • GPS survey and mapping
 • Chuyển số liệu billing lên bản đồ
 • NRW reduction method use WDMS system
 • SCADA
 • AQUIS (from 7T)

Các thành phần của WDMS

Các module của hệ thống WDMS:

 • Leakage Auditing-Pressure Management (LA-PM)
 • Pipe Registration (PR)
 • Meter & Bill Management (MBM)
 • General Analysis Thematic Layer (GATL)
 • General Function (GF)
 • Burst Management (BM)
 • Rehabilitation Planning (RP)
 • Customer Service (CS)
 • Administration (AD)
 • Report Management (RM)

Giải pháp đã được áp dụng thành công tại Malaysia với sự giúp đỡ trực tiếp của các chuyên gia NRW của DanWater Đan mạch, dự án được thực hiện từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 4 năm 2008, dưới đây là một số con số của dự án:

 • Diện tích khu vực thực hiện dự án: 58,5 km2, bao gồm 62,403 khách hàng, 739,1 km đường ống, 55 DMZ
 • 3544 vị trí rò rỉ đã được phát hiện và sửa chữa
 • Tỷ lệ thất thoát giảm từ 39,2% xuống 20,6%
 • Hàng tháng tiết kiệm được 582000m3 nước sạch so với thời điểm bắt đầu dự án
 • Chi phí cho toàn bộ dự án là 15,000,000 RM, dự tính sẽ được hoàn lại toàn bộ sau 29,5 tháng

Bản đồ tỷ lệ thất thoát nước

Các kết quả khác của dự án:

 • Mức NRW giảm 15%, và năng lượng điện cũng giảm theo tương ứng
 • Nâng cao năng lực quản lý của hệ thống cấp nước
 • Nâng cao khả năng phục vụ khách hàng
 • Giảm chi phí vận hành
 • Lên được kế hoạch dài hạn cho thay thế đường ống
 • Xây dựng được hệ thống quản lý tài sản hệ thống cấp nước

Tham khảo thêm bài Hệ thống phần mềm WDMS

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com