VidaGIS

Services
Quản trị hệ thống ArcSDE với Oracle PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ bảy, 15 Tháng 11 2008 13:44

Quản trị CSDL SQL Server: chuẩn bị cho triển khai công nghệ ArcSDE bằng cách huớng dẫn bạn xây dựng 1 server ArcSDE. Khóa học này dạy bạn cách định dạng cho SQL Server để hỗ trợ cho ArcSDE, cài đặt và định dạng ArcSDE, tải các dữ liệu véctơ và raster lên server, kiểm soát các truy vấn và quản lý một cơ sở dữ liệu địa lý nhiều phiên bản khác nhau.

Học viên sẽ học cách sử dụng ArcSDE và công cụ của hệ thống quản lý dữ liệu để kiểm soát việc truy nhập đến CSDL ArcSDE; Huớng dẫn thực hành những công cụ điều chỉnh dung luợng; xem, chỉnh sửa và đánh dấu trên ArcSDE để quản lý sự truy nhập vào hệ thống từ phía khách hàng sử dụng ArcGIS. Khóa học tập trung vào làm rõ việc làm thế nào phần mềm ArcSDE tương tác với Oracle Server và đưa ra những chiến lược ổn định để quản lý và duy trì cho CSDL GIS của doanh nghiệp.
Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:30
Đọc thêm...
 
Quản trị hệ thống ArcSDE với SQL PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2008 16:56

Quản trị CSDL SQL Server: chuẩn bị cho triển khai công nghệ ArcSDE bằng cách huớng dẫn bạn xây dựng 1 server ArcSDE. Khóa học này dạy bạn cách định dạng cho SQL Server để hỗ trợ cho ArcSDE, cài đặt và định dạng ArcSDE, tải các dữ liệu véctơ và raster lên server, kiểm soát các truy vấn và quản lý một cơ sở dữ liệu địa lý nhiều phiên bản khác nhau.

Học viên sẽ học cách sử dụng ArcSDE và công cụ của hệ thống quản lý dữ liệu để kiểm soát việc truy nhập đến CSDL ArcSDE; Huớng dẫn thực hành những công cụ điều chỉnh dung luợng; xem, chỉnh sửa và đánh dấu trên ArcSDE để quản lý sự truy nhập vào hệ thống từ phía khách hàng sử dụng ArcGIS. Khóa học tập trung vào làm rõ việc làm thế nào phần mềm ArcSDE tương tác với SQL Server và đưa ra những chiến lược ổn định để quản lý và duy trì cho CSDL GIS của doanh nghiệp.
Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:37
Đọc thêm...
 
Giới thiệu phần mềm ArcIMS PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2008 16:46

Khoá học ArcIMS sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn các thông tin về ArcIMS, các khả năng của ArcIMS trong việc cho phép người sử dụng thực hiện các truy cập và thao tác với dữ liệu bản đồ và GIS thông qua Internet.

Học viên sẽ được học về các quy trình ứng dụng ArcIMS, tạo ArcIMS Web sites, tìm hiểu về cấu trúc của ArcIMS và thực hiện cài đặt ArcIMS.

Giảng viên

Giảng viên của công ty VidaGIS đã đuợc đào tạo tại công ty ESRI, và đã đuợc cấp chứng chỉ ESRI Authorized Instructor có giá trị trên toàn thế giới.

Toàn bộ phuơng tiện giảng dạy trong lớp này đều theo chuẩn của ESRI.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:38
Đọc thêm...
 
Giới thiệu extention 3D Analyst PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2008 16:41

Khoá học sẽ trang bị cho bạn các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu 3D: TIN, Grid. Cách tạo, cách thao tác và chỉnh sửa mô hình 3D bằng ArcGIS 3D Analyst.

Nội dung chính của khoá học bao gồm: Lập mô hình 3D, các phép phân tích không gian bằng mô hình 3D, hiển thị mô hình 3D và truy vấn thông tin từ mô hình 3D bằng ArcGIS 3D Analyst.

Đối tượng học

Khoá học này dành cho những người thuộc các chuyên ngành khác nhau liên quan tới khoa học trái đất muốn sử dụng chức năng ArcGIS 3D Analyst để thực hiện các nghiên cứu, phân tích của mình trong môi trường tích hợp 3D.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:38
Đọc thêm...
 
Giới thiệu extention Spatial Analyst PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2008 16:37

Khoá học sẽ trang bị cho bạn các kiến thức cơ bản về dữ liệu raster, cách tạo, cách thao tác và edit mô hình không gian bằng ArcGIS Spatial Analyst.

Nội dung chính của khoá học bao gồm: phân tích bề mặt, khoảng cách trong môi trường raster, lập grid-base datasets và phương thức mà ArcGIS Spatial Analyst sử dụng dữ liệu raster và vector trong môi trường tích hợp.

Đối tượng học

Khoá học này dành cho những người muốn sử dụng các ứng dụng của ArcGIS Desktop để thực hiện các raster-based analysis, conversion và editing.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:38
Đọc thêm...
 


You are here  : Home Dịch vụ

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.